Αρχική Ν. Αρκαδίας Έργα φυσικού αερίου | Αρχαιότητες αποκαλύφθηκαν σε δρόμο της Τρίπολης!

Έργα φυσικού αερίου | Αρχαιότητες αποκαλύφθηκαν σε δρόμο της Τρίπολης!

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας Κωνσταντίνος Σ. Ι. Κίσσας, Αρχαιολόγος, αποφάσισε υπέρ της διατήρησης των αρχαιοτήτων, που αποκαλύφθηκαν επί της οδού Ν. Ντούμα στον Δήμο Τρίπολης Νομού Αρκαδίας κατά την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών που
διενεργούνται στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου», σε κατάχωση για λόγους προστασίας τους, δεδομένου ότι:
α) ο κλίβανος αποτελεί μέχρι σήμερα τη μοναδική ανασκαμμένη μαρτυρία που επιβεβαιώνει τις πηγές για την ύπαρξη βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στην εξωτερική περίμετρο των τειχών της Τρίπολης μεταξύ των πυλών Καλαβρύτου, Σεραγιού και Ναυπλίου από τους πρώιμους μεταβυζαντινούς χρόνους μέχρι και τον 19ο αιώνα, επομένως, εκτιμάται ιδιαίτερα σημαντικός για την ανασύσταση της τοπογραφίας της περιοχής,
β) η κατασκευή έχει πλήρως τεκμηριωθεί σχεδιαστικά και φωτογραφικά,
γ) η περιοχή εύρεσής του πρέπει να αποδοθεί σε χρήση δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα δημοτικής οδού ήπιας κυκλοφορίας και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
1. Πριν από την κατάχωση, να γίνει τρισδιάστατη αποτύπωση των αρχαίων καταλοίπων προκειμένου να αξιοποιηθεί στην αρχαιολογική τεκμηρίωση και μελλοντική τους ανάδειξη σύμφωνα με τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία.
2. Να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας προς έγκριση μελέτη για την κατάχωση του ευρήματος, που να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες φθοράς του υλικού κατασκευής, της μηχανικής αντοχής αλλά και της ικανότητας ή μη του ευρήματος να παραλάβει εκ νέου τα φορτία των υλικών κάλυψης και της οδοποιίας.
3. Να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί στο σημείο πινακίδα πληροφόρησης για το κοινό.
Το είδος της πινακίδας (υλικό κατασκευής, μέγεθος κ.ο.κ.), το κείμενο ενημέρωσης και το εποπτικό υλικό θα δοθεί από την ΕΦ.Α. Αρκαδίας.
4. Όλες οι εργασίες να γίνουν με την παρουσία και καθοδήγηση εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας έπειτα από έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση.
5. Η δαπάνη για όλα τα ανωτέρω θα βαρύνει τον κύριο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4858/2021.