Αρχική Ν. Αργολίδος Πρόστιμα 8.000 ευρώ συνολικά σε δυο πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αργολίδα

Πρόστιμα 8.000 ευρώ συνολικά σε δυο πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αργολίδα

Με αποφάσεις της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, επιβλήθηκαν σε δυο πρατήρια υγρών καυσίμων στο Δρέπανο Ναυπλίου Αργολίδας, χρηματικά πρόστιμα ύψους 3.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα υπέρ του Δημοσίου.

Στο ένα πρατήριο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 3.00 ευρώ επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 30/10/2023, από αρμόδιους υπαλλήλους του 3ο Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πάτρας της Υποδιεύθυνσης Β΄ Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή του ύψους (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του οχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής, σε έξι (6) Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παραγράφου 1Η του άρθρου 105 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017).
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 105, για ελλιπή συμπλήρωση παραστατικών επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά παραστατικό.
Στο δεύτερο πρατήριο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 30/10/2023, από αρμόδιους υπαλλήλους του 3ο Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πάτρας της Υποδιεύθυνσης Β΄ Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, διαπιστώθηκε η μη έκδοση Συγκεντρωτικού Δελίου Αποστολής ή Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης, στοιχεία που έπρεπε να συνοδεύουν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έναρξη της διακίνησης κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 104 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017).
Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 104, όταν δεν έχει εκδοθεί «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» ενώ προβλέπεται, επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
Οι πράξεις επιβολής των προστίμων έχουν δημοσιοποιηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου