Αρχική Ν. Αργολίδος Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Περιφέρειας Εφετείου Ναυπλίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Περιφέρειας Εφετείου Ναυπλίου

Το Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Περιφέρειας Εφετείου Ναυπλίου, προσκαλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 06 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου, 25ης Μαρτίου 2,με θέματα που απασχολούν το Σύλλογο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αρτόπουλος Βασίλειος