Αρχική Ν. Αργολίδος Τι απάντησε το Υπουργείο στον Κ. Βελόπουλο για τις αποζημιώσεις των παραγωγών...

Τι απάντησε το Υπουργείο στον Κ. Βελόπουλο για τις αποζημιώσεις των παραγωγών της Αργολίδας από τον παγετό του ΄22

Έντονα διαμαρτύρονται οι παραγωγοί της Αργολίδας για τις αποζημιώσεις από τον παγετό του 2022, αφού ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε συμψηφισμό των προβλεπόμενων αποζημιώσεων, χωρίς να προβεί σε ανακοίνωση των σχετικών αποτελεσμάτων και παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί είχαν καταθέσει ενστάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δε είχαν ακόμη ανακοινωθεί.
 Κατά συνέπεια, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε συμψηφισμό και με άλλες ζημιές, με αποτέλεσμα σε πολλές των περιπτώσεων να ζητά επιστροφές χρημάτων από τους παραγωγούς.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε να ανακοινώσετε άμεσα τα αποτελέσματα των ενστάσεων;

2. Θα καταβληθούν οι σωστές αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στους παραγωγούς;

3. Θα υπάρξει πρόβλεψη, ώστε οι παραγωγοί που καλούνται να επιστρέψουν χρήματα να μην αναγκαστούν να τα επιστρέψουν, αλλά να γίνει συμψηφισμός, όπου αυτός είναι εφικτός, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ενστάσεων;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Απάντηση στην υπ’ αριθ. 773/19-9-2023 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ, για τις ζημιές από παγετό Ιανουαρίου 2022 στην ΠΕ Αργολίδας, έγιναν 59 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 5.055 δηλώσεις ζημιάς.
Λόγω της σφοδρότητας του φαινομένου, η πολιτεία ανταποκρίθηκε άμεσα για να εξασφαλίσει:
• ταχύτητα εκτιμήσεων,
• αμεσότητα αποζημίωσης,
• δίκαιες εξατομικευμένες εκτιμήσεις
• καταβολή προκαταβολών
Προς το σκοπό αυτό άμεσα η Κυβέρνηση ανέλαβε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία με τον Ν.4931 (ΦΕΚ Α’ 94/13.05.2022), στο άρθρο 69 του οποίου ορίζεται ότι ο ΕΛΓΑ δύναται να χορηγήσει προκαταβολή μέχρι ποσοστού 60% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης για τον παγετό Ιανουαρίου 2022.
Σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, με την υπ’ αριθ. 49/03.06.2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ δόθηκαν στις 10.06.2022 οι προκαταβολές.
Η προκαταβολή που δόθηκε στην ΠΕ Αργολίδας είναι ύψους 11.259.476 και αφορά σε 3.273 δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς εσπεριδοειδών.
Είναι εκ των ανωτέρω πρόδηλο το ενδιαφέρον της πολιτείας για τους ζημιωθέντες παραγωγούς και την όσο το δυνατό αμεσότερη και δικαιότερη αποζημίωσή τους.
Η εκτιμητική διαδικασία για την έκδοση εξατομικευμένων πορισμάτων επί των οποίων θα γίνεται η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε κανονικά, όπως υπαγορεύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες δικαιοσύνης, και όπως είχε ανακοινωθεί και με το από 11.03.2022 Δελτίο Τύπου του ΕΛΓΑ.

Επί αυτών των πορισμάτων υποβλήθηκαν ενστάσεις από 1.878 παραγωγούς, η εκδίκαση των οποίων ακολουθεί την ισχύουσα διαδικασία ώστε να εκδοθούν τα οριστικά πορίσματα, των οποίων η ανάρτηση θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.
Οι καθυστερήσεις στην εκδίκασή τους οφείλεται στον όγκο ζημιών και εκτιμητικού έργου του 2023, που δε μπορεί ποτέ να προβλεφθεί εκ των προτέρων.
Εφόσον τα νέα πορίσματα είναι ευνοϊκότερα, σε επόμενη πληρωμή ο παραγωγός θα λάβει το επιπλέον ποσό.
Μετά το τέλος εκδίκασης των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση.
Όπως είχε ήδη προαναγγελθεί με τα Δελτίου Τύπου, η εκκαθάριση θα γίνει στη βάση της εξατομικευμένης εκτίμησης και των στοιχείων που κατέθεσαν οι Συνεταιρισμοί, ώστε να υπάρξει ακριβής εκτίμησης και δίκαιη αποζημίωση.
Όπως έμπρακτα αποδείξαμε την πρόθεσή μας για στήριξη των παραγωγών αρχικά, έτσι θα την αποδείξουμε και στην εξέταση των ενστάσεων.
Όπως επίσης είχε προαναγγελθεί με το από 11.03.2022 Δελτίο Τύπου, στην περίπτωση κατά την οποία οι αποζημιώσεις ανά ασφαλισμένο παραγωγό θα υπολείπονται της αρχικής προκαταβολής, η διαφορά θα θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στον ΕΛΓΑ με τον πλέον ενδεδειγμένο για τον παραγωγό, νόμιμο τρόπο.
Τέλος, για τις περιπτώσεις συμψηφισμών με αποζημιώσεις άλλων καλλιεργειών πριν την έκδοση των οριστικών πορισμάτων κατόπιν ενστάσεων, αυτές αφορούν σε μικρό αριθμό παραγωγών και οφείλονται στις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος. Εν τούτοις, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν έχουν κανένα λόγο ανησυχίας, καθώς, σε περίπτωση ευνοϊκότερου οριστικού πορίσματος, θα λάβουν επίσης το επιπλέον ποσό.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ