Αρχική Ν. Κορινθίας Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Προς τα μέλη Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 & ΩΡΑ  14:00  μ.μ   σε τακτική συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει με το άρθρο 11 του N.5043/2023 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση του εξοπλισμού φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των σχολείων Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.Έγκριση δαπάνης για Έλεγχο, Επισκευή, Συντήρηση και Βελτίωση Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας Σχολικών Μονάδων βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλωσίμων εργαλείων, κλειδιών, κλειδαριών και υλικών οργανικών επιστρωμάτων τεχνικών επιφανειών χρώματα κλπ.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μηχανημάτων μηχανοργάνωσης.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού αερισμού για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.Έγκριση δαπάνης για Έλεγχο, Επισκευή, και Συντήρηση Λεβητοστασίων και Εγκατάσταση Κλιματισμού – Αερισμού για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια και συντήρηση κιγκλιδωμάτων για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.