Αρχική Ν. Κορινθίας Δημήτρης Πρωτοπαππάς: Τι θα γίνει με τη διαχείριση των ογκωδών απορριμάτων κ.Δήμαρχε;

Δημήτρης Πρωτοπαππάς: Τι θα γίνει με τη διαχείριση των ογκωδών απορριμάτων κ.Δήμαρχε;

Τι θα γίνει με τη διαχείριση των ογκωδών απορριμάτων κ.Δήμαρχε ;Εδώ και πολλές μέρες τόσο στην Κόρινθο όσο και στις δημοτικές κοινότητες υπάρχει συγκέντρωση ογκωδών απορριμάτων αλλά και προϊόντα κατεδαφίσεων από οικοδομές, σε πάρα πολλά σημεία των πεζοδρομίων.

Η εικόνα αυτή είναι απαράδεκτη τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες ! Δημιουργούνται μικρές εστίες μόλυνσης σε διάφορα σημεία καθώς και προβλήματα προσβασιμότητας για τους πολίτες.

Η Πράσινη Πόλη διερωτάται και ζητά ενημέρωση σχετικά με τα παρακάτω :1)Γιατί φθάσαμε σε αυτό το σημείο ενώ με το υπ’ αριθμ. 25 πρακτικό της οικονομικής επιτροπής της 24-5-2023 αποφασίστηκε ομόφωνα η διαχείριση των απορριμάτωναυτών με απ’ευθείας ανάθεση 37.200 € μέχρι τους 600 τόνους και για τι υπόλοιπες ποσότητες 148.000€ με ηλεκτρονικό διαγωνισμό ;

2)Η σύμβαση έχει διάρκεια για ένα χρόνο ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων. Εάν λοιπόν έχουμε εξαντλήσει (;)  τις ποσότητες γιατί δεν αποφασίστηκε εγκαίρως να προβεί ο Δήμος σε νέα σύμβαση με την έννοια του κατεπείγοντος, ώστε να μη φτάσουμε σε αυτή την προσβλητική εικόνα ;

3)Γιατί δεν φέρνετε το θέμα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο εκτάκτως ώστε να αποφασιστεί μια λύση αμέσως ;

4) Με δεδομένο ότι όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αφήνουν μπάζα από οικοδομές αλλά και ογκώδη απορρίματα στα πεζοδρόμια,γιατί δεν εφαρμόζετε την κείμενη νομοθεσία σε αυτούς τους λίγους που αυθαιρετούν ;  Πότε θα φτάσει ο Δήμος μας να επιβάλλει το νόμο;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ