Αρχική Χωρίς κατηγορία Έρχεται το πρόγραμμα ανακαινίζω – νοικιάζω

Έρχεται το πρόγραμμα ανακαινίζω – νοικιάζω

Aυξάνουν οι εκταμιεύσεις στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ανέφερε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

«Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1286 εκταμιεύσεις και έχουν εγκριθεί 1800 αιτήσεις και 9632 υπαγωγές. Μέχρι το τέλος του 2024, πάνω από 18.000 πολίτες θα έχουν βρει το σπίτι τους. Μετά από χρόνια, το κράτος λαμβάνει πρωτοβουλία για τη στέγη», υπογράμμισε η κα Ζαχαράκη.

Επίσης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε ότι «σύντομα θα τρέξει το πρόγραμμα ανακαινίζω – νοικιάζω ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Δίνουμε περισσότερες επιλογές στον πολίτη και να νοικιάσει και να αγοράσει σπίτι με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης.

Επίσης, η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι «φέτος έχουμε δώσει πάνω από 360 εκατομμύρια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Και αυτή την κρατική ενίσχυση θα την αυξήσουμε κατά 15 εκατομμύρια το 2024 ώστε να έχουμε περισσότερα vouchers. Πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας».

Αναφερόμενη στα επιδόματα, τόνισε ότι «δεν επηρεάζονται τα ΑμεΑ. Το 50% των επιδομάτων πηγαίνει στη χρεωστική κάρτα. Ήδη αυξήθηκαν τα αναπηρικά. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες που έχουν την ψηφιακή κάρτα για τα ΑμεΑ και τον προσωπικό βοηθό».

Τι προβλέπει το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω
Το Ανακαινίζω – Νοικιάζω εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής Σπίτι μου και πλέον μεταφέρεται από το υπουργείο Εργασίας στο νεοσύστατο υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας.

Το Ανακαινίζω – Νοικιάζω προβλέπει την επιδότηση ιδιοκτητών ακινήτων για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης κενών κατοικιών που στη συνέχεια θα δοθούν για μίσθωση για διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών σε νέους έως 39 ετών.

Ειδικότερα αφορά την ένταξη ιδιοκτητών κατοικιών εμβαδού έως 100 τ.μ. σε αστικά κέντρα, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας της κατοικίας και με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ. Η κατοικία πρέπει να είναι δηλωμένη ως κενή στο Ε2 του τελευταίου φορολογικού έτους.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει αίτηση για μία μόνο κατοικία, ενώ δεν είναι επιλέξιμοι όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

Η επιδότηση αφορά δαπάνες ανακαίνισης/επισκευής, που αποδεικνύονται με σχετικά τιμολόγια, και φθάνει έως το 40% της δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των επισκευών οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να νοικιάσουν τα σπίτια τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογείται βάσει διατάξεων του νόμου 5006/2022 και πλέον μπαίνει στη φάση της υλοποίησης με την χρηματοδότηση από την κυβέρνηση.

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νόμου:
Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022

Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Άρθρο 9

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

2. Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

4. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).