Αρχική Ν. Μεσσηνίας Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά το ναυάγιο της Πύλου

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά το ναυάγιο της Πύλου

Ανεξάρτητη έρευνα ξεκινά ο Συνήγορος του Πολίτη για το ναυάγιο της Πύλου. Είχαν προηγηθεί δύο επιστολές του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Ανδρέα Ποττάκη προς τον κ. Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), με τις οποίες ζητούσε να υπάρξει ενδελεχής διοικητική διερεύνηση τυχόν πράξεων ή παραλείψεων στελεχών του Λιμενικού που συνδέονταν με το τραγικό περιστατικό της 14.06.2023.

«Κατόπιν της ρητής άρνησης να ξεκινήσει εσωτερική πειθαρχική έρευνα το Λιμενικό Σώμα, η Ανεξάρτητη Αρχή αποφάσισε να ξεκινήσει ιδία έρευνα, με την ειδική αρμοδιότητά της ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για πράξεις ή παραλείψεις ένστολου προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με το ναυάγιο της Πύλου, θεωρώντας ότι η πλήρης διαφάνεια ως προς τη δράση των αρμόδιων στελεχών της Διοίκησης για το πολύνεκρο αυτό ναυάγιο αποτελεί στοιχειώδες δικαιοκρατικό αίτημα», αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη.

»Ο Συνήγορος του Πολίτη ήταν μεταξύ των φορέων στους οποίους κοινοποιήθηκε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Watch the Med – Alarm Phone προς τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες στις 17:53 της Τρίτης 13.06.2023, που ειδοποιούσε για τις συντεταγμένες πλοίου σε κίνδυνο, στο οποίο φέρονταν να επιβαίνουν εκατοντάδες άτομα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε επιστολή με ημερομηνία 22/06/2023.

Σε πιο πρόσφατη επιστολή, με ημερομηνία 08/09/2023, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πως «κρίνεται απαραίτητο να μας παράσχετε ενημέρωση για μια σειρά από στοιχεία και συγκεκριμένα σε σχέση με:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο που κλήθηκε να εκτελέσει και εκτέλεσε η δύναμη του Λ.Σ. / ΕΛΑΚΤ που παρακολουθούσε επί μακρόν το πλοιάριο,
β) τον αριθμό, τον τύπο, τα ονόματα και διακριτικά των σκαφών που το εν λόγω σχέδιο περιελάμβανε και που τελικά συμμετείχαν,
γ) τα πλήρη στοιχεία του/ων πληρώματος/μάτων που επάνδρωναν το/α σκάφος/η,
δ) τα πλήρη στοιχεία του επικεφαλής του επιχειρησιακού σχεδίου και την δύναμης που παρακολουθούσε το πλοιάριο, και
ε) τα ηλεκτρονικά ηχητικά αρχεία και τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μέσω ασυρμάτου, που καταγράφηκαν κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης».