Αρχική Περ. Πελοποννήσου Εκταμίευση 3.231.166,94 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Εκταμίευση 3.231.166,94 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 3.231.166,94 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν σε δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας γνωστοποίησε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τον ενημέρωσε πως μέχρι το τέλος του φετινού χρόνου θα υπάρξει αλλεπάλληλη χρηματοδότηση για τα έργα του ΠΔΕ (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων).