Αρχική Eπικαιρότητα Μέσα στο 2024 η Πρόσκληση για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Τι...

Μέσα στο 2024 η Πρόσκληση για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Τι προβλέπει

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Π.Ε. Λάρισας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους νέους γεωργούς, νέους κτηνοτρόφους και νέους μελισσοκόμους, προκειμένου να ενημερωθούν για την Προδημοσίευση της παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.
Σκοπός της Προδημοσίευσης είναι η βασική και σε αδρές γραμμές ενημέρωση σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των νέων και τη δημιουργία της αγροτικής εκμετάλλευσης με τη δήλωση της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) ή Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του 2024 και μέσα στους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει η λεπτομερής και αναλυτική Πρόσκληση για την υποβολή των φακέλων.

Στόχος του μέτρου είναι η προσέλκυση και διατήρηση νέων γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, της ισότητας
των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης στην μελλοντική πρόσκληση έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας εγγεγραμμένοι στο Ο.Σ.Δ.Ε. 2024 που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης,
κατά το δεκαοκτάμηνο (18 μήνες) που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, εφόσον στο πρόσωπό τους πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ενώ δεν έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας τους.
Β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οικισμού και έχουν έδρα της αγροτικής επιχείρησης εντός της ίδια Περιφέρειας.
Γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγής ακαθάριστης αξίας, απόδοσης 12.000 € σύμφωνα με τους δείκτες που περιέχονται στην προδημοσίευση.
Δ) Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας έως 4 ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων.
Το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό (φυτική, ζωική ή μελισσοκομία) της παραγωγής της εκμετάλλευσης. Μέγιστο ποσό είναι τα 42.500 € (ζωική παραγωγή στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), ενώ για και για την φυτική παραγωγή τα 30.000 €. Για την αναλυτική προδημοσίευση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο Γραφείο 3.2 ισόγειο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας και στα τηλέφωνα 2413 511 134-137 και 125.