Αρχική Eπικαιρότητα Ένστολοι: Τα νέα όρια ηλικίας για αποστρατεία

Ένστολοι: Τα νέα όρια ηλικίας για αποστρατεία

Για παράδειγμα, αξιωματικός που θα αποχωρούσε μέχρι το  2022 έχοντας συμπληρώσει το όριο ηλικίας που υπήρχε για την αποστρατεία του (π.χ. 61ο έτος) με 35ετία, με την παράταση κατά ένα έτος στο 62ο έτος θα αποχωρήσει το 2023 και θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη, γιατί θα υπολογιστεί με 36 έτη.

Οι στρατιωτικοί, όπως γνωρίζουμε, αποχωρούν πάντα με τον επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν και η σύνταξή τους υπολογίζεται με τις αποδοχές του βαθμού αυτού και όχι με τις αποδοχές του βαθμού στον οποίο βρίσκονται κατά την αποχώρησή τους. Οι διαφορές μισθού και σύνταξης δεν είναι διόλου αμελητέες, αν λάβεις κανείς υπόψη ότι στους ανώτερους βαθμούς, όπως για παράδειγμα μεταξύ υποστράτηγου και αντιστράτηγου, οι διαφορές σύνταξης είναι της τάξης των 200 ευρώ ή και υψηλότερες.

Με τις νέες ρυθμίσεις οι στρατιωτικοί κερδίζουν την παραμονή ή την προαγωγή σε υψηλότερο βαθμό και βγαίνουν με υψηλότερη σύνταξη.

Στις κρίσεις, δε, εισάγονται νέες κατηγορίες, ενώ θα διενεργούνται κάθε χρόνο, γεγονός που θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο παραμονής των υψηλόβαθμων αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία, μια που με το προϊσχύον καθεστώς οι κρίσεις γινόταν ανά τρία χρόνια και όποιοι δεν προάγονταν, αποστρατεύονταν.

Από τις αλλαγές περισσότερο ωφελημένοι βγαίνουν οι παλαιοί, μέχρι το 1990, ασφαλισμένοι στρατιωτικοί, αφενός γιατί έχουν ήδη εξασφαλίσει τα απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας και, αφετέρου, επειδή μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παραμείνουν για επιπλέον χρόνο στην ενεργό υπηρεσία και να αποχωρήσουν με 35ετία και νέο ηλικιακό όριο.

Η συνταξιοδότηση των στρατιωτικών, όταν γίνεται με όριο ηλικίας, προϋποθέτει από 24 Μαρτίου 2023 και μετά ένα ή δύο επιπλέον έτη παραμονής στον ίδιο ή σε μεγαλύτερο βαθμό από όσους είχαν πιάσει τα παλιά όριο ηλικίας αποστρατείας έως τον Μάρτιο του 2022, που ισχύει ο νέος νόμος.

Δεν αλλάζουν όμως οι ρυθμίσεις που προβλέπουν έξοδο χωρίς όριο ηλικίας με 40 ή και λιγότερα έτη υπηρεσίας. Τα 40 έτη υπηρεσίας για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ισχύουν για στρατιωτικούς ασφαλισμένους μετά το 1990 που συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά για τη συνταξιοδότησή τους 24,5 έτη υπηρεσίας (με ή χωρίς την εξαγορά στρατιωτικής θητείας) μετά το 2015. Λιγότερα έτη χρειάζονται οι παλαιότεροι (ασφαλισμένοι πριν το 1990) που συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη έως το 2014, καθώς μπορούν να αποχωρήσουν μόλις συμπληρώσουν έως 30,5 έτη στο στράτευμα και σε αυτά να προσθέσουν άλλα 5 έτη από μάχιμη υπηρεσία.

Οι προϋποθέσεις για σύνταξη

Οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως εξής:

 1. Χωρίς όριο ηλικίας, με συνολική υπηρεσία ως 30,5 έτη, εφόσον έως το 2014 συμπληρώθηκαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
 2. Με ηλικιακό όριο αποστρατείας και συμπληρωμένη 35ετία. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλους τους ένστολους, ανεξάρτητα από το έτος που συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη. Στα 24,5 έτη συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.
 3. Χωρίς όριο ηλικίας, μόλις συμπληρωθούν 40 έτη υπηρεσίας, στα οποία αναγνωρίζεται και ο διπλάσιος χρόνος σε μάχιμες μονάδες. Προσοχή: για την 40ετία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άλλος πλασματικός χρόνος πλην της στρατιωτικής θητείας για να συμπληρωθούν τα 24,5 έτη. Αν χρησιμοποιηθούν και άλλοι πλασματικοί χρόνοι, τότε για τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να ισχύουν και ηλικιακές προϋποθέσεις (π.χ. 60, 62) και να είναι απαραίτητα συμπληρωμένη η 35ετία.

Στα 24,5 έτη συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Σύνταξη: Πότε εξαγοράζεται η «μάχιμη 5ετία» και πόσο κοστίζει;

Η «μάχιμη 5ετία» επεκτάθηκε με το νόμο 4997/2022 σε όσους δεν είχαν δικαιώματα εξαγοράς από τα μόνιμα και επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία και αν ασκούν τα καθήκοντά τους.

Τα 5 επιπλέον έτη προστίθενται ως συντάξιμα στη συνολική υπηρεσία των ενστόλων και αυξάνουν σημαντικά το ποσό της σύνταξης. Βασική προϋπόθεση εξαγοράς είναι να έχουν συμπληρωθεί τα 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ενώ πριν τον νέο νόμο ήταν 24,5 έτη. Για τα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ. Π.Σ.) αναγνωρίζεται με εισφορά 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς περίπου 2.500 ευρώ για το σύνολο της 5ετίας.

Για τις Ένοπλες Δυνάμεις αναγνωρίζεται με εισφορά 6,67% στις αποδοχές που είχαν οι στρατιωτικοί κατά τα έτη που υπηρέτησαν σε μάχιμες μονάδες.

Σύνταξη: Τα νέα όρια ηλικίας για αποστρατεία με 35ετία

Η ρύθμιση για τα όρια ηλικίας αποστρατείας αφορά στο σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. βαθμών υποστράτηγου έως συνταγματάρχη και αντιστοίχων, τα οποία σύμφωνα με το νόμο 4915/22, διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Στο 60ό έτος για συνταγματάρχες, πλοιάρχους, σμηνάρχους (αντί του 58ου). Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.
 2. Στο 61ο έτος για ταξίαρχους Στρατού Ξηράς, αρχιπλοιάρχους, ταξίαρχους Πολεμικής Αεροπορίας (αντί του 59ου). Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.
 3. Στο 61ο έτος για υποστράτηγους, υποναύαρχους, υποπτέραρχους (αντί του 60ού έτους). Παραμονή στο βαθμό για 1 έτος.
 4. Στο 65ο έτος (αντί του 63ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού, ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, με το βαθμό του υποστράτηγου, υποναύαρχου, υποπτέραρχου. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.
 5. Στο 64ο έτος (αντί του 62ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού, ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, με το βαθμό του ταξιάρχου, αρχιπλοιάρχου, ταξίαρχου Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.
 6. Στο 63ο έτος (αντί του 61ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού, ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, με το βαθμό του συνταγματάρχη, πλοιάρχου, σμηνάρχου. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

Εως 5 έτη η παραμονή στο Θρησκευτικό Σώμα

Για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος προβλέπεται η παραμονή έως 5 έτη και ανάλογα με το βαθμό τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Στο 61ο έτος (αντί του 56ου) με βαθμό αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 2. Στο 60ό έτος (αντί του 55ου) με βαθμό ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 3. Στο 59ο έτος (αντί του 54ου) με βαθμό λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 4. Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) με βαθμό υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 5. Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) με βαθμό ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 6. Στο 64ο έτος (αντί του 61ου) με βαθμό ταξίαρχου και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 7. Στο 63ο έτος (αντί του 60ού) με βαθμό συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Σύνταξη: Ποιοι στρατιωτικοί αποχωρούν με τα ίδια όρια ηλικίας

* Ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί, 53ο έτος.

* Υπολοχαγοί, ανθυποπλοίαρχοι, υποσμηναγοί, 53ο έτος.

* Λοχαγοί, υποπλοίαρχοι, σμηναγοί, 54ο έτος.

* Ταγματάρχες, πλωτάρχες, επισμηναγοί, 55ο έτος.

* Αντισυνταγματάρχες, αντιπλοίαρχοι, αντισμήναρχοι, 56ο έτος.

* Αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι, αντιπτέραρχοι, 62ο έτος.

* Στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι, 65ο έτος.

Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παραπάνω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σε ένα μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας με βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει και 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Στην Ελληνική Αστυνομία έχουν αυξηθεί κατά ένα έτος από το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και άνω (με το Π.Δ. 93 της 13ης/11/2020) τα έτη παραμονής στο βαθμό πριν την αποστρατεία. Τα νέα ηλικιακά όρια παραμονής στο βαθμό πριν τη συνταξιοδότησή τους είναι:

*Αντιστράτηγος – Αρχηγός 66ο έτος (αντί 65).

*Αντιστράτηγος 64ο έτος (αντί 63).

*Υποστράτηγος 63ο έτος (αντί 62).

*Ταξίαρχος 62ο έτος (αντί 61).

*Αστυνομικός διευθυντής 60ό έτος (αντί 59)

Αμετάβλητα μένουν τα όρια ηλικίας για την αποστρατεία για τους βαθμούς αστυνομικού υποδιευθυντή (58ο έτος), αστυνόμου Α’ (57ο έτος), αστυνόμου Β’ (55ο έτος), υπαστυνόμου Α’ (55ο έτος), και υπαστυνόμου Β’ (55ο έτος).

Πηγή: aftodioikisi.gr