Αρχική Ν. Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος: “Εμπαιγμός των Κορινθίων από το Νίκο Σταυρέλη”

Βασίλης Νανόπουλος: “Εμπαιγμός των Κορινθίων από το Νίκο Σταυρέλη”

𝜢 𝜥𝜜𝜬𝜠𝜥𝜦𝜜 𝜯𝜪𝜰 𝜟𝜢𝜧𝜜𝜬𝜲𝜪𝜰 𝜠𝜤𝜨𝜜𝜤 𝜟𝜪𝜰𝜦𝜠𝜤𝜜, προσφορά και τεράστια ευθύνη. Και Όχι αυτοσκοπός!

Σε μια 𝚨𝚴𝚬𝚼 𝚷𝚸𝚶𝚮𝚪𝚶𝚼𝚳𝚬𝚴𝚶𝚼 𝚫𝚮𝚳𝚶𝚺𝚰𝚨 𝚻𝚶𝚷𝚶𝚯𝚬𝚻𝚮𝚺𝚮 προκειμένου να εμφανίσει εαυτόν ως άμεμπτο και αμόλυντο και τα στελέχη που προσχώρησαν στην παράταξή του ως άμοιρα ευθυνών , προχώρησε χθες το μεσημέρι ο επικεφαλής της Πνοής ,Νίκος Σταυρέλης.

Μην μπορώντας άλλως να αντιμετωπίσει την αλήθεια που ο δήμαρχος Κορινθίων από την αρχή της συνεργασίας του με στελέχη άλλων παρατάξεων είχε πει- αλήθεια δεν το θυμούνται;- πως δηλαδή 𝚷𝚸𝚶𝚱𝚬𝚰𝚻𝚨𝚰 𝚪𝚰𝚨 𝚷𝚶𝚲𝚰𝚻𝚰𝚱𝚮 𝚺𝚼𝚳𝚽𝛀𝚴𝚰𝚨 προκειμένου να διοικηθεί ο δήμος προβλέποντας μάλιστα πως ένα έτος πριν τις εκλογές αυτά τα στελέχη θα αποχωρήσουν – κάποια βέβαια αποχώρησαν και μάλιστα διαμαρτυρόμενα 2 μήνες πριν τις εκλογές απαξιώνοντας οι ίδιοι τις αναφορές τους περι διαφωνιών στην διοίκηση και ασυνεννοησίας , ο Νίκος Σταυρέλης προχώρησε σε ΨΕΥΔΕΙΣ αναφορές που εμπαίζουν τους Κορίνθιους πολίτες, τους υποτιμούν και τους προσβάλλουν!

Σε Δελτίο Τύπου της παράταξής του αναφέρεται πως «ό𝞴𝞸𝞲 𝞸𝞲 𝞪𝞹𝞸𝟀𝟂𝞺ή𝞼𝞪𝞶𝞽𝞮ς 𝞭𝞰𝞵𝞸𝞽𝞲𝞳𝞸ί 𝞼ύ𝞵𝞫𝞸𝞾𝞴𝞸𝞲 𝞹𝞸𝞾 𝞮ί𝟀𝞪𝞶 𝞱έ𝞼𝞰 𝞮𝞾𝞱ύ𝞶𝞰ς ή𝞼𝞪𝞶 𝞼𝞽𝞰 𝞼𝞾𝞶𝞽𝞺𝞲𝞹𝞽𝞲𝞳ή 𝞽𝞸𝞾ς 𝞹𝞴𝞮𝞲𝞸𝟁𝞰𝞿ί𝞪 ά𝞵𝞲𝞼𝞱𝞸𝞲, είτε προερχόντουσαν από την παράταξη του κ. Νανόπουλου (Κουτσογκίλας, Παπαδημητρίου), είτε από την παράταξη του κ. Καλλίρη, είτε του πρώην Δημάρχου»

Τα οικονομικά στοιχεία, διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες τον 𝚫𝚰𝚨𝚿𝚬𝚼𝚫𝚶𝚼𝚴 𝚷𝚨𝚴𝚮𝚪𝚼𝚸𝚰𝚱𝚨 και τα παραθέτουμε.

𝚱𝚨𝚸𝚨𝚺𝚨𝚩𝚩𝚨𝚺 𝚰𝛀𝚨𝚴𝚴𝚮𝚺:Με απόφαση Δημάρχου που αναρτήθηκε στις 12 Μαΐου 2021, ΑΔΑ: Ψ3ΖΤΩΛ7-ΛΤΦ ορίστηκε ως έμμισθος αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Προστασίας Ζώων ο κ.Γιάννης Καρασάββας, θέση που κατείχε έως την αποπομπή του στις 25 Ιανουαρίου 2023 (ΑΔΑ: ΩΝΞ1ΩΛ7-ΒΨ7), διάρκεια 21 μήνες.

𝚷𝚨𝚷𝚨𝚰𝛀𝚨𝚴𝚴𝚶𝚼 𝚬𝚼𝚨𝚪𝚪𝚬𝚲𝚶𝚺:Ορίστηκε με την ΑΔΑ:9KNTΩΛ7-Γ21 (23/6/2020) ως άμισθος αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού. Με νέα απόφαση στις 23/11/21 (ΑΔΑ: ΩΣΔΨΩΛ7-ΝΙ7) o κ. Παπαϊωάννου ορίστηκε ως έμμισθος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ποιότητας ζωής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δήμο Κορινθίων. Η Αντιμισθία ήταν 2.015,75 ευρώ ,φαίνεται στην ΑΔΑ : ΨΝΚ5ΩΛ7-ΝΚΕ, για 19 συναπτούς μήνες

𝚺𝚷𝚼𝚸𝚶𝚺 𝚷𝚲𝚨𝚻𝚮𝚺: Ορίστηκε με την απόφαση δημάρχου ΑΔΑ: Ψ6ΧΔΩΛ7-Ξ9Ν ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο του 2021. Η έμμισθη αντιδημαρχία μετατράπηκε σε άμισθη με νέα απόφαση Δημάρχου, ΑΔΑ:ΩΧΚΔΩΛ7-ΛΦΕ

𝚻𝚨𝚪𝚨𝚸𝚨𝚺 𝚩𝚨𝚺𝚰𝚲𝚮𝚺: Η αντιμισθία του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής δήμου Κορινθίων για 19 μήνες (περίοδος εκτέλεσης καθηκόντων, Νοέμβριος 2021 – Μάιος 2023), φαίνεται ενδεικτικά στην ΑΔΑ: 65Ξ2ΟΚΨΛ-ΕΓΗ (αντιμισθίες προέδρου και αντιπροέδρου ,ποσό 1547,23 )

𝚱𝚶𝚼𝚻𝚺𝚶𝚪𝚱𝚰𝚲𝚨𝚺 𝚯𝚬𝚳𝚰𝚺𝚻𝚶𝚱𝚲𝚮𝚺: Ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ (και ο Αντιπρόεδρος) λάμβανε έξοδα παράστασης σύμφωνα (ενδεικτικά) με την ΑΔΑ: ΨΕ9ΥΟΚ6Β-ΛΕ6 ύψους 813,12 ευρώ, από την έναρξη της θητείας του, Σεπτέμβριο 2019 έως την παύση του από τον δήμαρχο Κορινθίων τον Μάρτιο του 2023.

Κατόπιν αυτών το ερώτημα είναι 𝚪𝚰𝚨𝚻𝚰 𝚷𝚨𝚸𝚬𝚳𝚬𝚴𝚨𝚴 𝚺𝚻𝚶 𝚷𝚲𝚬𝚼𝚸𝚶 𝚻𝚶𝚼 𝚫𝚮𝚳𝚨𝚸𝚾𝚶𝚼 για μεγάλο διάστημα και αποστασιοποιήθηκαν πριν τις εκλογές;

Την κατακλείδα του ΔΤ δεν θα την σχολιάσουμε . Αν ο κ.Σταυρέλης διεκδικεί μόνος αυτός ηθική, εντιμότητα και αξίες, θα κριθεί αναλόγως.

Θα τον συμβουλεύαμε ωστόσο σ𝚺𝚬 𝚺𝚼𝚴𝚬𝚺𝚮 𝚱𝚨𝚰 𝚱𝚼𝚸𝚰𝛀𝚺 𝚺𝚬 𝚿𝚼𝚾𝚸𝚨𝚰𝚳𝚰𝚨. Ο εκνευρισμός και η ζέση να αναβαπτιστούν στελέχη που έχουν δημόσια πορεία στο δήμο μας είναι κακοί σύμβουλοι, ειδικά εάν οδηγούν σε τέτοια κραυγαλέα, δημόσια ψεύδη από μια παράταξη που επιδιώκει να διοικήσει το δήμο.

Η δημοτική αρχή και η παράταξη του δημάρχου συνεχίζουν να εργάζονται , την ίδια ώρα που η παράταξη της ΠΝΟΗΣ και οι αποχωρήσαντες παρακωλύουν την λειτουργία του δήμου απέχοντας από τις συνεδριάσεις των οργάνων.

𝚮 𝚫𝚮𝚳𝚶𝚻𝚰𝚱𝚮 𝚨𝚸𝚾𝚮 𝚱𝚨𝚰 𝚮 𝚷𝚨𝚸𝚨𝚻𝚨𝚵𝚮 𝚻𝚶𝚼 𝚫𝚮𝚳𝚨𝚸𝚾𝚶𝚼 συνεχίζουν να ανανεώνουν τα πρόσωπα κατ απαίτηση της κοινωνίας ζητώντας στις εκλογές του Οκτώβρη την ανανέωση της εμπιστοσύνη της και αναμένοντας την κρίση της το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου.
Η δημοτική αρχή και η παράταξη του δημάρχου συνεχίζουν να κοιτούν τους δημότες στα μάτια και 𝚴𝚨 𝚲𝚬𝚴𝚬 𝚨𝚲𝚮𝚯𝚬𝚰𝚨, γιατί η διοίκηση και η εκλογή δεν είναι βωμός στον οποίον «θυσιάζονται» τα πάντα. Γιατί δεν συγκροτούν ένα ψηφοδέλτιο με «𝚶𝚴𝚶𝚳𝚨𝚻𝚨 𝚷𝚶𝚼 𝚳𝚨𝚭𝚬𝚼𝚶𝚼𝚴 𝚺𝚻𝚨𝚼𝚸𝚶𝚼𝚺» όπως κυνικά παραδέχτηκε πρόσφατα ο κ.Σταυρέλης.

Γιατί 𝜢 𝜥𝜜𝜬𝜠𝜥𝜦𝜜 𝜯𝜪𝜰 𝜟𝜢𝜧𝜜𝜬𝜲𝜪𝜰 𝜠𝜤𝜨𝜜𝜤 𝜟𝜪𝜰𝜦𝜠𝜤𝜜, προσφορά και τεράστια ευθύνη. Και Όχι αυτοσκοπός!