Αρχική Ν. Κορινθίας 22η Προγραμματική Δέσμευση του συνδυασμού “Πνοή Δημιουργίας”

22η Προγραμματική Δέσμευση του συνδυασμού “Πνοή Δημιουργίας”

H υγεία, η ευζωία και η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί για την παράταξή μας
σημαντική προτεραιότητα. Όλα αυτά μπορούν να διασφαλιστούν στην πράξη με το
οργανωμένο πλάνο μας προς εφαρμογή στις γειτονιές και το κέντρο της πόλης.
Συγκεκριμένα:
1. Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα ζώα.
2. Διοργάνωση Δράσεων/Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης των Δημοτών για την ευζωία
και την αρμονική συνύπαρξη με τα ζώα.
3. Δημοτικό Πρόγραμμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: Στείρωση,
Τοποθέτηση Ηλεκτρονικής Σήμανσης (και καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο),
Εμβολιασμό, Αποπαρασίτωση και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.
4. Ίδρυση Δημοτικού/Διαδημοτικού Καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα με σκοπό την
περισυλλογή, φροντίδα, εκπαίδευση και προώθηση προς υιοθεσία ή ελεγχόμενη
επανατοποθέτηση σε κατάλληλο περιβάλλον όπως ο νόμος ορίζει.
Εντός αυτού Ίδρυση και Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου και Αποτεφρωτηρίου νεκρών
ζώων.
5. Περισυλλογή, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και Έλεγχος επιθετικών αδέσποτων ζώων από
εξειδικευμένο εκπαιδευτή σε συνεργασία με τα Φιλοζωικά Σωματεία του Δήμου.
6. Πρόγραμμα Σίτισης αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τα Φιλοζωικά Σωματεία του
Δήμου.
7. Εποπτεία & Διαχείριση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για την προώθηση υιοθεσιών
αδέσποτων ζώων, αποδοχή και διαχείριση καταγγελιών και ενημέρωση για δράσεις
αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα από αποκλειστικά απασχολούμενο υπάλληλο του Δήμου.
8. Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου ενημέρωσης, πληροφόρησης και συνδρομής προς τους
Δημότες για τα ζώα και την αρμονική συνύπαρξη μαζί τους.
9. Πρόσληψη Προσωπικού για την στελέχωση των υποδομών και υλοποίηση των παραπάνω
δράσεων.

2

Με μοναδικό στόχο και κίνητρο την ευζωία των αδέσποτων ζώων και την οµαλή
ενσωµάτωση και διαβίωσή τους στο φυσικό περιβάλλον της πόλης µας, ξεκινάμε σήμερα.
Μαζί μπορούμε!

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ