Αρχική Eπικαιρότητα Έρχονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί οφειλετών για χρέη στον ΕΦΚΑ

Έρχονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί οφειλετών για χρέη στον ΕΦΚΑ

Σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΦΚΑ προχωρεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) από το φθινόπωρο.

Στο στόχαστρο μπαίνουν, κατ’ αρχάς, οι πρόσφατες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, που θεωρείται πως έχουν περισσότερες πιθανότητες να εισπραχθούν, αλλά και οι μεγαλοοφειλέτες. Το σχέδιο του ΚΕΑΟ προβλέπει λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κέντρο και η διοίκησή του εκτιμά πως μπορεί να εισπραχθεί συνολικά 1,6 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους από τα 46 δισ. των συνολικών οφειλών.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη λήψης αναγκαστικών μέτρων και ήδη οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ έχουν προχωρήσει στην κατηγοριοποίηση ανάλογα με την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής. Βάσει του σχεδιασμού, προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα.

Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη αναμένονται και για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές. Για τον σκοπό αυτό, στη διάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Κέντρου προβλέφθηκε στο νέο οργανόγραμμα ξεχωριστό τμήμα διαχείρισης των μεγάλων οφειλετών, ώστε να υπάρχει συνεχής και στενή παρακολούθηση των οφειλών αλλά και των μέτρων που λαμβάνονται.

Αναλυτικά, ο σχεδιασμός για το φθινόπωρο προβλέπει μπαράζ στοχευμένων αναγκαστικών μέτρων με βάση αναλυτικούς καταλόγους οφειλετών. Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθούν τα εξής:

• Παρακολούθηση οφειλετών που εντάχθηκαν προ εξαμήνου στο ΚΕΑΟ, εξαιρέθηκαν όμως από τη λήψη μέτρων λόγω ενεργής ρύθμισης ή δικαστικής απόφασης. Θα γίνεται επανέλεγχος (follow up) των προϋποθέσεων, ώστε εάν κριθεί αναγκαίο να ξεκινήσουν εντός ενός μηνός μέτρα, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πλειστηριασμοί.

• Ελεγχος οφειλετών που έχασαν κάποια ρύθμιση με στόχο τη λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 75 ημερών από την απώλεια.

• Λήψη μέτρων εντός μηνός από τον έλεγχο αρχείων με οφειλέτες οι οποίοι αυξάνουν συνεχώς την οφειλή τους και δημιουργούν νέο χρέος κάθε μήνα.

• Ελεγχος αρχείων με συνυπόχρεους υπεύθυνους οφειλέτες, με προσωπική ευθύνη για τα ληξιπρόθεσμα χρέη λόγω πρόσφατης μεταβολής στα στοιχεία που αφορούν τη χρονική περίοδο υπευθυνότητας ή την ιδιότητα υπευθύνου. Στόχος των αρμόδιων υπηρεσιών είναι η λήψη μέτρων εντός μηνός από την εξαγωγή του κάθε αρχείου.

• Κεντρική παρακολούθηση των δημοσιεύσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (ΗΜΦ) για αποφάσεις επί πτωχευτικών διαδικασιών του ν. 4738/2020 με σκοπό τον εντοπισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών και την έγκαιρη αναγγελία τους.

• Κεντρική παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας e-auction των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με σκοπό τον εντοπισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.