Αρχική Ν. Αργολίδος ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών: Η λειτουργία των Μονάδων Αντίστροφης Όσμωσης βελτιώνουν δραστικά το...

ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών: Η λειτουργία των Μονάδων Αντίστροφης Όσμωσης βελτιώνουν δραστικά το νερό του Αναβάλου

Από την δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών ανακοινώνεται ότι η λειτουργία των τεσσάρων Μονάδων Αντίστροφης Όσμωσης (RO) από τα τέλη του Ιουλίου, βελτιώνει δραστικά τρεις (3) απαγορευτικές Παραμέτρους της ποιότητας του ακατέργαστου νερού των Πηγών Αναβάλου, από τις οποίες υδροδοτείται τον τελευταίο μήνα, το μεγαλύτερο τμήμα (ΖΩΝΗ-1) του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Οι υπόλοιπες πενήντα μία (51) παράμετροι του ακατέργαστου νερού των Πηγών Αναβάλου, είναι ικανοποιητικά εντός των ορίων που καθορίζονται στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, για το πόσιμο νερό.

Συγκεκριμένα στην έξοδο της Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης:

1. η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα βελτιώνεται στα 380 μS/cm, από τα 2400μS/cm που μετράται στο ακατέργαστο νερό του Αναβάλου,

2. το Νάτριο (Na) βελτιώνεται στα 55 mg/l, από τα 343 mg/l που μετράται στο ακατέργαστο νερό του Αναβάλου,

3. τα Χλωριούχα (Cl) βελτιώνονται στα 85 mg/l, από 580 mg/l που μετρώνται στο ακατέργαστο νερό του Αναβάλου.

Εντός του πρώτου κιόλας δεκαήμερου του Αυγούστου, αφαιρέθηκε εντελώς το φιλτραρισμένο νερό στην μίξη με το αφαλατωμένο νερό και στις τέσσερις μονάδες Αντίστροφης Όσμωσης (RO), με αποτέλεσμα αυτές να παράγουν σχεδόν απιονισμένο νερό, δηλαδή η Ηλεκτρική του Αγωγιμότητα κυμαίνεται κάτω από 30,0 μS/cm.

Στη συνέχεια το παραγόμενο απιονισμένο σχεδόν νερό των Μονάδων Αντίστροφης Όσμωσης (RO), αναμιγνυόμενο με το ακατέργαστο νερό των Πηγών Αναβάλου και το λιγοστό νερό που πηγάζει αυτή την περίοδο από της Πηγές Λέρνης – Αμυμώνης, καταθλίβεται προς τελική αποθήκευση στις δεξαμενές Αγίου Γεωργίου, Κρούσκουζας, Νέας Κίου, Κουτσοποδίου, Νέου Ηραίου, Αγίας Τριάδας, Μοναστηρακίου, Μυκηνών και διατίθεται προς υδρευτική χρήση στους αντίστοιχους καταναλωτές.

Οι παραπάνω ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα οι τρεις προαναφερόμενες παράμετροι του προς διάθεση νερού, παρακολουθούνται καθημερινά, και διαμορφώνονται σε αποδεκτές εν μέρει τιμές ως εξής :

1. η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα βελτιώνεται στα 1500 μS/cm, από τα 2400μS/cm που μετράται στο ακατέργαστο νερό του Αναβάλου (με Όριο τα 2500 μS/cm),

2. το Νάτριο (Na) βελτιώνεται στα 170 mg/l, από τα 343 mg/l που μετράται στο ακατέργαστο νερό του Αναβάλου (με Όριο τα 200.0 mg/l),

3. τα Χλωριούχα (Cl) βελτιώνονται στα 300 mg/l, από 580 mg/l που μετρώνται στο ακατέργαστο νερό του Αναβάλου (με Όριο τα 250.0 mg/l).

Διαπιστώνοντας την ευεργετική συνεισφορά του εργοστασίου αντίστροφης όσμωσης, προς περαιτέρω βελτίωση των παραπάνω παραμέτρων, καταφέραμε και πετύχαμε νέα χρηματοδότηση ποσού 1.860.000,00€ για την εγκατάσταση δεύτερου εργοστασίου αφαλάτωσης για την παραγωγή 200 κυβικών ανά ώρα επιπλέον και έτσι η συνολική ποσότητα επεξεργασμένου νερού από τις Πηγές Αναβάλου θα ανέλθει στα 400 κυβικά ανά ώρα, η δε χρηματοδότηση επιτεύχθηκε με την Α.Π.: 77530 ΕΞ 2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ), Απόφαση Ένταξης (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», του Αν. Υπουργού Οικονομικών, για την Χρηματοδότηση της Πράξης από τον Πυλώνα Ανάκαμψης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Με την ευκαιρία της παρούσας Ανακοίνωσης τονίζουμε ότι, καθημερινά οι τεχνικοί της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών, κάνουν ύστατες προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσουν τις παραπάνω ανεκτές τιμές έναντι της πρωτόγνωρης υπεράντλησης ως αποτέλεσμα της αλόγιστης πολλές φορές υπερκατανάλωσης στη χρήση του νερού καθώς και έναντι του αστάθμητου παράγοντα διακυμάνσεων έως και αστοχιών των ηλεκτρικών παροχετεύσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Προς τούτο παρακαλούμε τους καταναλωτές – εντός της δύσκολης περιόδου αιχμής που διανύουμε – να σταθούν αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών, και τους συμβουλεύουμε να προβαίνουν στην ορθολογική χρήση του νερού, τηρώντας πάντα τον απαράβατο Κανόνα,

Η Ύδρευση προηγείται της Άρδευσης και όποιας άλλης χρήσης για αναψυχή κλπ !!!.

Με Τιμή,

Ο Γενικός Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών
Γιάννης Καχριμάνης, διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.