Αρχική Eπικαιρότητα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Ερχεται νέο πρόγραμμα από το φθινόπωρο

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Ερχεται νέο πρόγραμμα από το φθινόπωρο

Το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο αρχικός προϋπολογισμός του προέβλεπε 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο του Τουρισμού, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό ενδέχεται να αυξηθεί με έξτρα κονδύλια από το RePowerEu που μπορεί να φτάσουν και τα 100 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα είναι 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για τις μικρές και μικρομεσαίες. Επίσης για τις υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis), η επιδότηση θα είναι 40% για όλες τις επιχειρήσεις. Θα προβλέπεται επίσης και καταβολή προκαταβολής έως και το 40% της δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Στις επιλέξιμες δαπάνες, ενδεικτικά, θα περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους (θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης κ.λπ.), του συστήματος φωτισμού (αντικατάσταση με νέας τεχνολογίας ή εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης της κατανάλωσης κ.ά.). Επίσης θα επιχορηγούνται η αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας ή των συστημάτων αερισμού, η ενίσχυση της θερμομόνωσης δικτύων διανομής, η αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, η εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με γεωεναλλάκτες), μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας κ.λπ.

Επίσης θα χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή και επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης, η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και η εκπόνηση μελετών και ερευνών για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου.

Επιλέξιμες δαπάνες
Ωστόσο, οι επιλέξιμες επιχορηγούμενες δαπάνες για τις συμβουλευτικές, υποστηρικτικές εργασίες στο σύνολό τους δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 7% του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ. Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών θα συνδέεται άμεσα με την κάλυψη του ενεργειακού στόχου, ο οποίος αφορά την αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας των υποδομών (βάσει των ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη, ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

Δεν θα θεωρείται επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο του οποίου οι δαπάνες θα έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τον χρόνο έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών. Επίσης, εργασίες που έχουν ξεκινήσει πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψή της για το σύνολο της πρότασης. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επενδυτικής πρότασης.

Προηγούμενο άρθροΌλες οι αλλαγές σε Market Pass, Youth Pass και «Σπίτι Μου»
Επόμενο άρθροΠνοή Δημιουργίας: Προγραμματική δέσμευση 21η Άγιος Βασίλειος: Δέσμευση για τέσσερις βασικές δράσεις και αρκετά άλλα έργα