Αρχική Eπικαιρότητα Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι φοροφυγάδες – Έρχονται χιλιάδες ραβασάκια

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι φοροφυγάδες – Έρχονται χιλιάδες ραβασάκια

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνει κάθε εισόδημα που φτάνει στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά και εισοδήματα εσωτερικού τα οποία δεν αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή.

Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τουλάχιστον 15.000 εκκαθαριστικά με φόρο «κατ΄ εκτίμηση» για το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση της.

Στο στόχαστρο της Εφορίας βρίσκονται:

-εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές,

-οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εμφάνισαν τα πραγματικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb),
-συνταξιούχοι με αποδοχές από το εξωτερικό,
-επιχειρήσεις με μεταβολή της ακίνητης περιουσίας που δεν υπέβαλλαν τροποποιητική δήλωση Ε9,
επαγγελματίες με σημαντική δραστηριότητα και μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και
φορολογούμενοι με πολυτελή διαβίωση και μεγάλη περιουσία που δεν δικαιολογείται από το προφίλ τους στην εφορία.

Μάλιστα, προκειμένου να εντοπίσουν τα αδήλωτα εισοδήματα ή τον κρυφό ΦΠΑ αξιοποιούν, διασταυρώνοντας στοιχεία, κάθε διαθέσιμη πηγή και βάση δεδομένων.

Όλες οι εισερχόμενες πληροφορίες από περισσότερες από 100 χώρες, αρχεία τραπεζών, δεδομένα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και γενικά κάθε διαθέσιμη πηγή από την οποία περνούν φανερά και κρυφά εισοδήματα.

Το μοντέλο των διασταυρώσεων “τρέχει” στις Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ οι εφοριακοί ελέγχουν και περνούν από κόσκινο:

-Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων
-Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
-Εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.
-Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

-Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και δύνανται να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

-Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους.
«Ραβασάκια» – φωτιά

Στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι, παρά την υποχρέωσή τους, δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ.

Στην πράξη προσδιορισμού φόρου που εκδίδεται αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως ημερομηνία για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Τα στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται και σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πράξης του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Το σημείωμα με τον φόρο κοινοποιείται στον φορολογούμενο ο οποίος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στην ψηφιακή πύλη myAADE ειδοποίηση με link που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προσφυγή

Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το οικείο φορολογικό έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.