Αρχική Περ. Πελοποννήσου Οδικά έργα 45,48 εκατ. ευρώ σε Αργολίδα, Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία και Κορινθία...

Οδικά έργα 45,48 εκατ. ευρώ σε Αργολίδα, Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία και Κορινθία μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα τρέξει η εργολαβία για την αναβάθμιση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου στην Πελοπόννησο η πρώτη από πολλές που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Η σχετική διακήρυξη είναι στον αέρα και αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το news247.gr, το έργο αφορά στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (εφεξής ΜΟΑ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές ενότητες Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας).

Το κόστος του έργου με τον αναλογούντα ΦΠΑ είναι 45,48 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 36,48 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διάρκεια των έργων έχει εκτιμηθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».

Πιο συγκεκριμένα οι επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, Η/Μ εγκαταστάσεις εργασίες ηλεκτροφωτισμού κλπ.

Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των οδικών μεταφορών.