Αρχική Ν. Αργολίδος Δημήτρης Ορφανός: Πρωτόγνωρη διγλωσσία σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων

Δημήτρης Ορφανός: Πρωτόγνωρη διγλωσσία σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων

Επανέρχομαι στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Β΄ Τριμήνου του έτους 2023, που δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΘΗ5ΩΚΦ-Θ39. Η Έκθεση αυτή περιέχεται στην υπ.’ Αρ. 212/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απαίτησα τη δημοσίευση του Πίνακα της Ετήσιας Ανάλυσης Ελέγχου Απόκλισης Στοχοθεσίας 2023, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος του Β’ εξαμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Μέχρι σήμερα η απερχόμενη δημοτική αρχή του κ. Κωστούρου, όχι μόνο αποφεύγει τη δημοσίευση αλλά και συνεχίζει να εξαπατά τους συνδημότες μας δημοσιεύοντας παραπλανητικά στοιχεία.

Ανέφερα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει σε υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, στην περίπτωση κατά την οποία η έκθεση εκτέλεσής του κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους, διαπιστώνει ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι αυτή που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έκθεση του Προϋπολογισμού και αποφαίνεται για το εάν υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσής του.

Στην υπ.’ Αρ. 212/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται επί λέξει:

«Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα

1. Συντάσσει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2023 με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά διαμορφωθέντα ποσά ως οι συνημμένοι πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραπάνω έκθεση.

3. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παρούσης απόφασης.

4. Διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, ότι δεν απαιτείται (ή απαιτείται) αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2023».

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ κ. Κωστούρο ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ;;;

Σε τι ποσοστό διαμορφώνεται η απόκλιση αναφορικά με τη Στοχοθεσία του Ταμειακού και του Οικονομικού Αποτελέσματος του Δήμου κ. Κωστούρο;

Δεν το λέμε μόνο εμείς το γράφει και η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής!!!

Τι διγλωσσία είναι αυτή κ. Κωστούρο;

Για ποιο λόγο η Οικονομική Επιτροπή δεν κάνει ξεκάθαρη εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο;

Εμείς έχουμε αναδείξει την οικονομική σας κακοδιαχείριση και εσείς αρνείστε να απαντήσετε, παρά μόνο υβρίζετε, συκοφαντείτε και παραπλανάτε.

Δεν θα απαντήσετε ούτε για τη δική σας Απόφαση;

Δημήτρης Ορφανός
Υποψήφιος Δήμαρχος Ναυπλιέων
ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ