Αρχική Ν. Κορινθίας Τοποθετούνται οι εξέδρες στο Δημοτικό Γήπεδο του Δήμου Βέλου Βόχας στο Ζευγολατιό

Τοποθετούνται οι εξέδρες στο Δημοτικό Γήπεδο του Δήμου Βέλου Βόχας στο Ζευγολατιό

Τοποθετούνται οι εξέδρες στο Δημοτικό Γήπεδο του Δήμου Βέλου Βόχας στο Ζευγολατιό.

Μετά την αντικατάσταση του τάπητα στο δημοτικό γήπεδο του δήμου Βέλου Βόχας στο Ζευγολατιό σειρά παίρνει η τοποθέτηση των κερκίδων 510 θέσεων.