Αρχική Ν. Αργολίδος Εγκρίθηκαν οι όροι των προφορών για την μεταφορά μαθητών στην Αργολίδα μέχρι...

Εγκρίθηκαν οι όροι των προφορών για την μεταφορά μαθητών στην Αργολίδα μέχρι το 2026

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε τη Τρίτη 25 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 44.640.000 ευρώ (36. 484.515,34 + ΦΠΑ) έργο που αφορά στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ακόμα προέβη στην έγκριση των όρων της 1ης Πρόσκλησης με αντικείμενο την υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αργολίδα για τα σχολικά έτη 2023 – 2024, 2024 – 2025 και 2025 – 2026.

Εξ άλλου, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό 1 με τα παραρτήματά του 1 και 2 στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για 3 έργα καθαρισμού ρεμάτων και χειμάρρων σε περιοχές της Κορινθίας και συγκεκριμένα, στις περιοχές α) Βέλου – Βόχας και Νεμέας (προϋπολογισμός 250.000 ευρώ), β) Κορίνθου και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (προϋπολογισμός 250.000 ευρώ) και γ) Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου (προϋπολογισμός 250.000 ευρώ).

Προέβη επίσης στην έγκριση του πρακτικού 4/2023 της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (προϋπολογισμού 164.050,37 ευρώ με ΦΠΑ 13%) με αντικείμενο την ανάδειξη εργολάβων για το πρόγραμμα δακοκτονίας στη Λακωνία για την διετία 2023 και 2024.

Ακόμα εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμέτοχης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για το με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ έργο αποκατάστασης της 35ης επαρχιακής οδού, στο τμήμα της εντός των ορίων της Τ.Κ. Κέντρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης, στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή προέβη, μεταξύ άλλων, στην έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προϋπολογισμού 150.000 ευρώ προμήθεια υλικών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φωτισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.