Αρχική Ν. Αργολίδος Οι καθαρισμοί πρανών συνεχίζονται από την Π.Ε. Αργολίδας

Οι καθαρισμοί πρανών συνεχίζονται από την Π.Ε. Αργολίδας

Συνεχίζονται οι καθαρισμοί πρανών στο οδικό δίκτυο από την Π.Ε. Αργολίδας.

Οι καθαρισμοί γίνονται στο Εθνικό Οδικό Επαρχιακό Δίκτυο πεδινών και ορεινών τμημάτων της Π.Ε. Αργολίδας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ