Αρχική Eπικαιρότητα e-ΕΦΚΑ: Τι ισχύει με την ασφάλιση αγροτών με φωτοβολταϊκά

e-ΕΦΚΑ: Τι ισχύει με την ασφάλιση αγροτών με φωτοβολταϊκά

Ποιοι υπάγονται στις νέες ρυθμίσεις

Νέες ρυθμίσεις για την ασφάλιση των αγροτών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από 500 kW προβλέπει νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από 500 ΚΜ, και πλέον στον π. ΟΓΑ ασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, «οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια kW (500 kW)».

Ποιοι υπάγονται

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων υπάγονται όσοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια ΚΜ (500 ΚΜ) εφόσον:

Α. είναι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε) ή

Να σημειωθεί ότι εκτός από τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις που ασφαλίζονται στον π. ΟΓΑ, εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ όλα τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιριών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη ΔΣ ανώνυμης εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw