Αρχική Eπικαιρότητα ΚΑΠ: Ποιες είναι οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας και πώς θα δοθούν οι...

ΚΑΠ: Ποιες είναι οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας και πώς θα δοθούν οι επιδοτήσεις

Τα 9 πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης

Συμμόρφωση των δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων με το σύστημα αιρεσιμότητας  προκειμένου να τους χορηγηθεί η βασική εισοδηματική ενίσχυση, εκτός της ενεργοποίησης δικαιωμάτων, απαιτεί το σύστημα των αγροτικών πληρωμών, όπως αυτό θα «τρέξει» με τη νέα ΚΑΠ 2023 – 2027.

Ειδικότερα, το σύστημα της αιρεσιμότητας περιλαμβάνει κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) και πρότυπα καλής  γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ) της  συνολικής γεωργικής έκτασης που κατέχεται από τον παραγωγό.

Συγχρόνως, το σύστημα επιβάλλει δεσμεύσεις για το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των  οικοσυστημάτων, τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων.

Μάλιστα, όποιος ενεργός αγρότης δεν συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις του  συστήματος της αιρεσιμότητας, τον περιμένει διοικητική κύρωση