Αρχική Περ. Πελοποννήσου Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πρόγραμμα ενίσχυσης κι ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου ξεκινά ο αναπτυξιακός οργανισμός «Μοριάς ΑΕ».

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων κι αφορά 1.900 εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή: α) εξειδικευμένης ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε 6 συνεδρίες, β) εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων που εντάσσονται σε τομείς προτεραιότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, γ) οριζόντιας / διεπαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Αυτές αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing και την πιστοποίηση προσόντων με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και έπειτα από εξετάσεις.

Τα μαθήματα θα διενεργηθούν είτε διά ζώσης είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Η συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενέργειες είναι υποχρεωτική. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος καταβάλλεται για κάθε ώρα κατάρτισης εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων είναι η Τετάρτη 31 Μαΐου.

Περισσότερες πληροφορίες -καθώς και ενεργοποίηση της αίτησής τους-, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι των δύο παραπάνω επιδοτούμενων προγραμμάτων μπορούν να λάβουν από τον διαδικτυακό τόπο του ΑΟΤΑ Μοριάς ΑΕ (https://www.morias-aota.gr), όπως και στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (https://www.ppel.gov.gr/) μέσω του συνδέσμου https://training.morias-aota.gr/.

Προηγούμενο άρθροΕκλογές 2023: Άνοιξαν οι κάλπες για τους Έλληνες του εξωτερικού
Επόμενο άρθροΞυλόκαστρο: Συμμετοχή στο δίκτυο Επιταχυνσιογράφων Rasmon και στο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο HUSN