Αρχική Ν. Λακωνίας Προκαταβολή αποζημίωσης και για καμένες εκτάσεις στη Λακωνία

Προκαταβολή αποζημίωσης και για καμένες εκτάσεις στη Λακωνία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής για την αποζημίωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Η απόφαση αφορά δικαιούχους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των περιοχών, οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2021. Όπως έχουν καθοριστεί οι αρχικές εκτιμήσεις των ζημιών, βάσει εξατομικευμένων εκτιμήσεων, η απόφαση εκτιμά και το ύψος της αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται σε 144 ευρώ ανά ελαιόδενδρο και 96 ευρώ ανά δένδρο για λοιπές καλλιέργειες. Η προκαταβολή που θα δοθεί με την πρόσφατη απόφαση αφορά το 35% του συνόλου των ζημιών που έχουν εκτιμηθεί, ανά είδος καλλιέργειες και ανέρχεται σε 50,40 ευρώ ανά ελαιόδενδρο και 33,60 ευρώ για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες.

Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς ή πιστωτικά ιδρύματα.