Αρχική Ν. Κορινθίας Ξυλόκαστρο: Ξεκινούν οι εγγραφές των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ξυλόκαστρο: Ξεκινούν οι εγγραφές των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Οι εγγραφές των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ξεκινούν την Τετάρτη, 10 Μαΐου και θα υποβάλλονται έως τις 31 Μαΐου (αλλά και καθόλη τη διάρκεια του έτους).

Πού θα υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται στους Παιδικούς Δημοτικούς Σταθμούς:

  • Παιδικό Σταθμός Ξυλοκάστρου Τέρμα Αντιπτεράρχου Δέδε

τηλέφωνο επικοινωνίας : 2743028311

email paidikos@xylokastro.gov.gr

  • Παιδικό Σταθμό Δερβενίου Πεταλού

τηλέφωνο επικοινωνίας 2743032804

email  paidikosder@xylokastro.gov.gr

Ποια τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στους παιδικούς Σταθμούς

Για την εγγραφή των παιδιών στους παιδικούς Σταθμούς προσκομίζονται να εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
  • Βεβαίωση εργοδότη εάν οι γονείς είναι εργαζόμενοι.
  • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ εάν οι γονείς είναι άνεργοι
  • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού των γονέων.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:  

  • Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό άνω του 67% :   Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ).
  • Διαζευγμένοι γονείς: Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμοδίου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.