Αρχική Ν. Κορινθίας B.Tαγαράς : Με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 θεσπίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των...

B.Tαγαράς : Με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 θεσπίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων που φιλοξενούν Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εικόνες)

Με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 θεσπίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων που φιλοξενούν Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Η ημερομηνία μετάβασης των υφιστάμενων κτιρίων λήγει την 31-07-2023.

Για να είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε τις νέες άδειες λειτουργίας ενόψει της νέας σχολικής περιόδου 2023-2024, θα πρέπει να παρέμβουμε τεχνικά και να αναδιαμορφώσουμε τους υφιστάμενους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς μας σταθμούς. Η αρχή έγινε με τον Παιδικό Σταθμό Γαλατακίου όπως φαίνεται παρακάτω και ακολουθεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός.

15/05/2023 έως 19/05/2023 ο ΣΤ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Εξαμιλίων.

22/05/2023 έως 26/05/2023 ο Ε΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρχαίας Κορίνθου.

29/05/2023 έως 02/06/2023 ο Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Περιγιαλίου.

06/06/2023 έως 09/06/2023 ο Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κορίνθου.

12/06/2023 έως 16/06/2023 ο Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Τενέας.