Αρχική Περ. Πελοποννήσου Ως τέλη του έτους αποκατάσταση κτιρίων σε πυρόπληκτα της Πελοποννήσου

Ως τέλη του έτους αποκατάσταση κτιρίων σε πυρόπληκτα της Πελοποννήσου

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρατείνονται οι προθεσμίες για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Αττικής.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η ισχύς των αδειών για τις πιο πάνω περιοχές, η οποία έχει καθοριστεί στις ισχύουσες διατάξεις σε 4 έτη και έχει λήξει ή θα λήξει εντός του 2023. Οι αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών για χορήγηση β’, γ’ δόσης στεγαστικής συνδρομής και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών επισκευής υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.

Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.