Αρχική Ν. Αρκαδίας Πρόγραμμα “Ελλάδα κατά του καρκίνου”: Δωρεάν Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου παρέχονται από...

Πρόγραμμα “Ελλάδα κατά του καρκίνου”: Δωρεάν Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου παρέχονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον γυναικείο πληθυσμό του Δήμου Τρίπολης

Στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ», που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας για την πρόληψη και
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, και μετά από
αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και του Δήμου Τρίπολης, τα οποία έγιναν
αποδεκτά,ξεκινά πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τις γυναίκες που κατοικούν μόνιμα
στον Δήμο Τρίπολης με Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου. Το εν λόγο πρόγραμμα είναι
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το συντονισμό της Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, σε αγαστή συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται, εντελώς δωρεάν χωρίς οικονομικά, ασφαλιστικά
ή φορολογικά κριτήρια.
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εξέταση όλων των γυναικών ηλικίας από 25
έως 70 ετών με Τεστ Παπανικολάου, και των γυναικών ηλικίας από 40 ετών και άνω
επιπροσθέτως με Μαστογραφία. Επίσης, σκοπό έχει και τον επανέλεγχο όλων των
γυναικών, που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά την προηγούμενη φάση
εξετάσεων. Στις γυναίκες ηλικίας από 30 έως 50 ετών θα διενεργείται Τεστ Παπ με την νέα
μέθοδο υγρής φάσης thin prep και θα γίνεται μοριακή ταυτοποίηση του ιού HPV.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται, από την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023, στην ειδική
αυτοκίνητη μονάδα που διαθέτει το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, η οποία (για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών) θα βρίσκεται σταθμευμένη στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. Οι
ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2710.233351 Δήμος Τρίπολης και
2713.610243 Περιφέρεια Πελοποννήσου για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.
Έχει ληφθεί η απαραίτητη έγκριση από τον ΕΟΔΥ σχετικά με όλα τα μέτρα που
τηρούνται στην σταθερή μονάδα για την προστασία των προσερχομένων προς εξέταση
γυναικών, του προσωπικού, καθώς καιτης σωστής απολύμανσης των χώρων της μονάδας.
Οι διαγνώσεις των μαστογραφιών και των λαμβανομένων επιχρισμάτων γίνονται
από έμπειρους ιατρούς ακτινολόγους και κυτταρολόγους, βάσει των ευρωπαϊκών
κατευθυντηρίων οδηγιών των προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου.
Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, όπως και την προηγούμενη φορά,
γίνεται ταχυδρομικώς με προσωπική επιστολή. Στην περίπτωση που κριθείαπαραίτητος
περαιτέρω έλεγχος, οι εξετασθείσες καλούνται και πάλι για συμπληρωματικές εξετάσεις οι
οποίες πραγματοποιούνται, επίσης δωρεάν, είτε στην κινητή είτε στην σταθερή μονάδα του
Ιδρύματος. Εάν χρειαστεί ιατρική παρέμβαση προτείνεται η παραπομπή των γυναικών στο
νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», το οποίο είναι το νοσοκομείο αναφοράς.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, με μόνιμο χορηγό το «Ελληνικό Αντικαρκινικό
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ινστιτούτο», πραγματοποιεί προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη κι
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας με δωρεάν
εξετάσεις του γυναικείου πληθυσμού Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Τα
προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο από το 1989.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας είναι
προτεραιότητά η ενημέρωση των πολιτών, η προστασία της υγείας τους και η επένδυση σε
προγράμματα Δημόσιας Υγείας.