Αρχική Ν. Αργολίδος Τριπλό πρόστιμο από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Αργολίδας σε Super Market...

Τριπλό πρόστιμο από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Αργολίδας σε Super Market στο Ναύπλιο

Με απόφαση του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας επεβλήθη σε υποκατάστημα επιχείρηση Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Διανομής Ειδών Διατροφής & Οικιακής Χρήσης στο Ναύπλιο, χρηματικό πρόστιμο 3000 €(τριών χιλιάδων Ευρώ), επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 10/03/2023, από αρμόδιους υπαλλήλους , διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α) μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε ένα είδος, κατά παράβαση της παρ. 2 και 4Α του άρθρου 1 της Υ.Α. 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄2983).

Σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 1 της Υ.Α. 91354/17 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1000€) ανά είδος.

Β) ύπαρξη διαφορετικής τιμής πώλησης (υπέρβαση) στα κάτωθι είδη:

i) «Λουκούμια εκλεκτά Σύρου, Τριαντάφυλλο Μ. Δεναξά», 380gr, barcode: 5200127020041 τιμή στο ράφι 2,69€ και τιμή στο ταμείο 2,99€ και

ii) «Παπαδοπούλου Caprice», 400gr, barcode: 5201004020338, τιμή στο ράφι 2,91€ και τιμή στο ταμείο 3,64€,

κατά παράβαση της παρ. 9 και 14Γ του άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄2983).

Σύμφωνα με την παράγραφο 14Γ του άρθρου 1 της Υ.Α. 91354/17 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1000€) ανά είδος.