Αρχική Ν. Κορινθίας Υγειονομικό και ιατρικό εξοπλισμό παρέδωσε ο Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου στο Γ.Ν. Κορίνθου

Υγειονομικό και ιατρικό εξοπλισμό παρέδωσε ο Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου στο Γ.Ν. Κορίνθου

Ο Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π.) χορήγησε για τις όποιες νοσηλευτικές ανάγκες θα δημιουργηθούν στο μέλλον υγειονομικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό στο Γ.Ν.Κορίνθου.

Την παράδοση του υλικού έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ.Καρυώτης Γιώργος.