Αρχική Eπικαιρότητα Οι «μικροί» κυριαρχούν στα νέα προγράμματα απασχόλησης

Οι «μικροί» κυριαρχούν στα νέα προγράμματα απασχόλησης

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, συμμετέχουν στα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσλαμβάνοντας γυναίκες, μακροχρόνια ανέργους και νέους, σε περιοχές όχι μόνο στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας «νέας γενιάς προγραμμάτων», πιο στοχευμένων με ισχυρά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις και απλουστευμένους όρους και διαδικασίες, ώστε να επανέλθουν στην αγορά εργασίας άτομα που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια ένταξης, οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην προκήρυξη συνολικά 27 προγραμμάτων απασχόλησης, για 136.719 θέσεις εργασίας.

Και σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ στον ιδιωτικό τομέα, τα 16 προγράμματα που αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τα 7 για την απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας και τα 4 για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόσληψη 78.872 ανέργων και την έγκριση 9.455 επιχειρηματικών σχεδίων ή σύσταση νέας επιχείρησης (με έναρξη σε ΔΟΥ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ωφελουμένων στους 88.327.

Αν και τα επίσημα στοιχεία για το πόσοι από αυτούς τους ανέργους, που εντάχθηκαν σε κάποιο πρόγραμμα, παραμένουν στη θέση τους δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, η ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με τους συμμετέχοντες, δείχνει την αλλαγή φιλοσοφίας στη λειτουργία των προγραμμάτων.

Σύμφωνα δε με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, συνολικά μέσω των νέων προγραμμάτων απασχόλησης, κάποια από τα οποία αφορούν κοινωφελή εργασία σε ΟΤΑ και Δημόσιο, μέσα σε 3,5 χρόνια συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα 109.037 άνεργοι, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε μήνα εντάσσονταν στην αγορά εργασίας 2.596 άνεργοι. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά, ανέρχεται στις 47.816. Από αυτές, το μεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 69% ή 32.940, συμμετείχε με έναν μόνο ωφελούμενο, ο μέγιστος αριθμός είναι 42 ωφελούμενοι σε μία επιχείρηση με το 93% των επιχειρήσεων να συμμετέχει με 1 έως 3 ωφελουμένους.

Η κατανομή των ωφελουμένων βάσει μεγέθους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα νέα προγράμματα των τελευταίων 3,5 ετών, δείχνει σαφώς ότι κυρίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 9 άτομα, είναι αυτές που αιτούνται τη συμμετοχή τους στα προγράμματα. Το ποσοστό προσλήψεων σε αυτές ανέρχεται στο 90%. Ακολουθούν οι μικρές επιχειρήσεις (10 έως 49 απασχολούμενοι) με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, της τάξης του 7%.

Οσο για τις δραστηριότητες που ασκούν οι επιχειρήσεις στις οποίες εντάχθηκαν τελικά οι ωφελούμενοι, το υψηλότερο ποσοστό, 33%, κατέχει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και ακολουθούν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 15% και, με μονοψήφια πλέον ποσοστά, η μεταποίηση (9%), οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (8%) και οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (8%).

Κατά κύριο λόγο μάλιστα, βάσει των στοιχείων που παρουσιάζει η «Κ», αν και η κατανομή των ωφελουμένων ανά διοικητική περιφέρεια εύλογα επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του πληθυσμού σε αυτές, η στόχευση ορισμένων προγραμμάτων σε συγκεκριμένες περιφέρειες είχε ως αποτέλεσμα το 56% των ωφελουμένων να κατοικεί εκτός Περιφερειών Αττικής (23%) και Κεντρικής Μακεδονίας (21%).

Ως προς το φύλο, τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ωφελουμένων, 59%, αφορά γυναίκες, ενώ ως προς τις ηλικιακές ομάδες, πρώτη κατατάσσεται η ηλικιακή ομάδα 30 έως 54 ετών με ποσοστό 44% επί του συνόλου. Ακολουθούν η ηλικιακή ομάδα των νέων έως 29 ετών (40%) και η ομάδα ατόμων 55 ετών και άνω με ποσοστό 16%. Και σε αυτή την περίπτωση, η στόχευση των προγραμμάτων σε συγκεκριμένες ηλικίες φαίνεται πως διαμορφώνει νέα δεδομένα, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για το 2022, υπερτερεί η ηλιακή ομάδα ανέργων από 30 έως 54 ετών (59%) και ακολουθούν οι άνεργοι άνω των 55 ετών (26%) και οι άνεργοι κάτω των 30 ετών (16%).

Το 65% των ωφελουμένων είναι απόφοιτοι έως και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι απόφοιτοι των ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων αποτελούν το 35%. Και αυτό, παρότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων σπανίως λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι ίδιες οι επιχειρήσεις προτιμούν να προσλαμβάνουν ανέργους απόφοιτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΗΓΗ kathimerini.gr