Αρχική Ν. Κορινθίας Αναβάθμιση Περιβάλλοντος και Σύνδεση Τουριστικών και Παραγωγικών Περιοχών

Αναβάθμιση Περιβάλλοντος και Σύνδεση Τουριστικών και Παραγωγικών Περιοχών

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να αποβλέπει στην συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας σε οικισμούς και να ενισχύει την οδική ασφάλεια.

Για την Κορινθία ο στόχος είναι να προωθηθούν οι βιώσιμες μεταφορές, να αρθούν τα εμπόδια στις βασικές υποδομές των οδικών δικτύων και να βελτιωθεί η σύνδεση τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της Π.Ε. Κορινθίας.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών έχει δρομολογηθεί και το έργο που σχετίζεται με βελτιώσεις στον οδικό άξονα “Ξυλόκαστρο- Τρίκαλα”. Το νέο έργο θα έχει προϋπολογισμό 750.000 ευρώ και αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα από την Ρίζα Κορινθίας.

Την περιοχή έναρξης εργασιών του νέου έργου επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Χάρης Βυτινιώτης ο οποίος δήλωσε πως το έργο πραγματοποιείται ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι οδικών ατυχημάτων αλλά και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων τουριστικών περιοχών.

Κατά την επίσκεψη στην Ρίζα, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βυτινιώτη συνόδευαν ο κ. Αναστάσιος Γκιολής με την ιδιότητα του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ΠΕΠ/ΕΣΠΑ, ο Δ/ντης των Τ.Υ. της Π.Ε. Κορινθίας, ο εκπρόσωπος της Αναδόχου εταιρίας για το έργο, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και ο Αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.