Αρχική Περ. Πελοποννήσου Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LOOP

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LOOP

Το πρόγραμμα Erasmus+ LOOP διανύει το δεύτερο έτος εφαρμογής του και ξεκινά τώρα την πειραματική του φάση.

Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των εργαλείων εκπαιδευτικής πολιτικής, με την ενεργό συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω συνεδριών για τη συνδιαμόρφωσή τους που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες των εταίρων. Βάσει αυτής της συμμετοχικής προσέγγισης, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα:

 

  1. ‘Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για μέντορες και ένα πρόγραμμα εισαγωγής στο επάγγελμα για νέους εκπαιδευτικούς, βασισμένα στον θεσμό του μέντορα με στόχο να υποστηρίξει νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς στην αρχή της σταδιο- δρομίας τους.

Ο Οδηγός επιμόρφωσης μεντόρων έχει πλέον ολοκληρωθεί. Αποσκοπεί στην εκπαίδευση έμπειρων εκπαιδευτικών και διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως μέντορες για τους/τις νεότερους/ες του επαγγέλματος. Οι επιμορφώσεις έχουν ξεκινήσει στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, ενώ στην Ελλάδα μόλις ολοκληρώθηκαν με τη συμμετοχή πάνω από 300 εκπαιδευόμενων. Σε κάθε χώρα αναμένεται κατά μέσο όρο να εκπαιδευτούν 20 με 30 μέντορες για να δράσουν με την σειρά τους ως μέντορες προς τους/τις νέους συναδέλφους τους μέσα στο 2023 και να εφαρμόσουν σε πιλοτική βάση το πρόγραμμα εισαγωγής στο επάγγελμα των τελευταίων.

 

Ολοκληρώθηκε επίσης η ανάπτυξη του προγράμματος εισαγωγής στο επάγγελμα για νέους εκπαιδευτικούς με βάση τον θεσμό του μέντορα. Απευθύνεται σε νέους/ες εκπαιδευτικούς, που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους, και έχει ως στόχο να τους/τις υποστηρίξει στην προσαρμογή τους στον νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου εργάζονται. Καλύπτει επαγγελματικά, νομικά και διοικητικά θέματα του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού καθώς και κοινωνικο-πολιτισμικές πτυχές που σχετίζονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες της εκπαιδευτικής μονάδας. Οι πιλοτικές δοκιμές στα σχολεία είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, με την κοινοπραξία να υπολογίζει πως θα εμπλακούν σε αυτές πάνω από 500 εκπαιδευτικοί σε όλες τις χώρες.

 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πιλοτικών δοκιμών οργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ”Επιμόρφωσης των Επιμορφωτών ” που έλαβε χώρα στη Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία από τις 19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να προετοιμάσει, σε εθνικό επίπεδο, τους/τις επιμορφωτές/τριες που θα αναλάβουν την εκπαίδευση των έμπειρων εκπαιδευτικών, με σκοπό να γίνουν μέντορες. Εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολούθησαν εργαστήρια με θέμα τον αυτο-αναστοχασμό, την επαγγελματική τους πορεία, την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία, τον τρόπο σκέψης κ.λπ.

 

LOOP – Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes

 

  1. Σύνοψη πολιτικής της τρέχουσας κατάστασης του εκπαιδευτικού συστήματος στην χώρα κάθε εταίρου.

Δημοσιεύτηκε η πρώτη Σύνοψη Πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει: α) ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών στην κάθε χώρα, β) εναλλακτικές διαδρομές για τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών και τις πιθανές συνέπειες ή επιδράσεις αυτών και γ) συστάσεις σε σχέση με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική.

Τα αποτελέσματα της σύνοψης πολιτικής παρουσιάστηκαν σε τρία σεμινάρια. Το πρώτο σεμινάριο διεξήχθη την 1η Ιουλίου στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 30 ενδιαφερόμενοι/ες και συζητήθηκαν τόσο οι απαιτήσεις για τη γενίκευση του προγράμματος υποστήριξης εκπαιδευτικών και οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει αυτό. Στις 8 Ιουλίου, η σύνοψη πολιτικής παρουσιάστηκε σε 120 ενδιαφερόμενους/ες διαδικτυακά και ζωντανά, στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες βρήκαν τις συστάσεις που αφορούσαν την πολιτική ιδιαίτερα εύστοχες και έδωσαν σημαντική ανατροφοδότηση. Το τελευταίο σεμινάριο έλαβε χώρα στη Σλοβενία στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, όπου υπογραμμίστηκε η σημασία της υποστήριξης των μεντόρων ως καθοδηγητών σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.