Αρχική Ν. Κορινθίας Εταιρία στην Κόρινθο αναζητά υπαλλήλους

Εταιρία στην Κόρινθο αναζητά υπαλλήλους

1)      Εταιρία στην Κόρινθο αναζητά Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Πολιτικό ή
Τοπογράφο Μηχανικό.
e-mail: kdmpc@yahoo.com
τηλ. επικ.: 6947040911

2)      Εταιρία στην Κόρινθο αναζητά Χειριστή μηχανημάτων έργου με άδεια
ΟΜΑΔΑΣ Α’ 1ης Ειδικότητας.
e-mail: kdmpc@yahoo.com
τηλ. επικ.: 6947040911

3)      Εταιρία στην Κόρινθο αναζητά Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα
κατηγορίας Γ.
e-mail: kdmpc@yahoo.com
τηλ. επικ.: 6947040911

4)      Εταιρία στην Κόρινθο αναζητά Εργάτη εργοταξίου.
e-mail: kdmpc@yahoo.com
τηλ. επικ.: 6947040911