Αρχική Ν. Κορινθίας Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δήμου Κορινθίων

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δήμου Κορινθίων

Κατεπείγουσα μέσω Τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. , για άμεση λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο της Ειρήνης Παπά
2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της αίτησης ακυρώσεως -αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στην συζήτηση αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.