Αρχική Ν. Αρκαδίας Νέα προκήρυξη στο ΑΣΕΠ με μόνιμες θέσεις στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο!

Νέα προκήρυξη στο ΑΣΕΠ με μόνιμες θέσεις στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο!

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι(3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείαςκαι προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3 ετών) στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.),  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις: