Αρχική Χωρίς κατηγορία Ξυλόκαστρο: Εργασίες βελτίωσης αρδευτικών γεωτρήσεων στα Γελληνιάτικα και την Καλλιθέα

Ξυλόκαστρο: Εργασίες βελτίωσης αρδευτικών γεωτρήσεων στα Γελληνιάτικα και την Καλλιθέα

Απαραίτητες κρίθηκαν οι άμεσες παρεμβάσεις σε δυο αρδευτικές γεωτρήσεις στα Γελληνιάτικα και στην Καλλιθέα με συνολικό κόστος 40.000€.

Πρόκειται για δυο κοινότητες που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας νερού άρδευσης, που χρειάζεται για την εξυπηρέτηση των αγροτικών καλλιεργειών των κατοίκων.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των γεωτρήσεων ενώ συνεχής είναι η προσπάθεια για την βελτίωση των συνθηκών άρδευσης και την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις δύο αυτές κοινότητες έχει επιπλέον ήδη δαπανηθεί το ποσό των 90.000€ για την αξιοποίηση και την αντικατάσταση εξοπλισμού γεωτρήσεων και για την επέκταση αρδευτικών δικτύων ενώ νέες εργασίες σχεδιάζονται για την επόμενη χρονιά.