Αρχική Περ. Πελοποννήσου Παράταση προθεσμίας για υποβολή προτάσεων αναφορικά με εγγειοβελτιωτικά έργα

Παράταση προθεσμίας για υποβολή προτάσεων αναφορικά με εγγειοβελτιωτικά έργα

Δημοσιοποιήθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης που αφορά στην παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων -μόνο ηλεκτρονικά- λήγει την Παρασκευή 20 Μαΐου (ώρα 23:59:59).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης -η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%- ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι οι δήμοι και οι Περιφέρειες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/έγγραφα.

Η επιλογή και ένταξη των πράξεων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση ύστερα από εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγηση της κάθε αίτησης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής της Δράσης 4.3.1.

Προηγούμενο άρθροΣυναντήσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επόμενο άρθροΕκπνέει η προθεσμία για τον «πράσινο τρύγο» – Διευκρίνιση για τα δικαιολογητικά