Αρχική Eπικαιρότητα Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποιοι δεν θα πληρώσουν φέτος τέλος επιτηδεύματος

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποιοι δεν θα πληρώσουν φέτος τέλος επιτηδεύματος

Ελαφρύτερος θα είναι ο φόρο-λογαριασμός για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες και συνεταιρισμούς καθώς μετά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2021 που θα δηλωθούν φέτος στην εφορία.

Σημειώνεται ότι το τέλος επιτηδεύματος που κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με το τζίρο και την έδρα του επαγγέλματος η της επιχείρησης καταλογίζεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και είναι ανεξάρτητο από το ύψος των κερδών η των ζημιών της επιχείρησης η των εσόδων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους εκτός και αν έχουν προβεί σε διακοπή της δραστηριότητας τους.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν την προηγούμενη χρονιά δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ στα ταμεία οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος εφόσον είναι ενεργοί στα μητρώα της εφορίας.

Ωστόσο υπάρχουν 13 κατηγορίες που γλιτώνουν την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος και είναι οι ακόλουθες:

1. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

2. Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.

3. Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

4. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με έδρα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

5 Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

6. Οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.

7. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

8. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.

9. Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.

10. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

11. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.

12. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

13. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Οι υπόλοιποι επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις θα χρεωθούν στο φετινό εκκαθαριστικό:

– με 400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

– με 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους

– με 650 ευρώ οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

– με 800 ευρώ τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

– με 1.000 ευρώ τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους

– με 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα