Αρχική Ν. Λακωνίας Πέντε θέσεις στην Ιερά Μητρόπολη Μάνης μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Πέντε θέσεις στην Ιερά Μητρόπολη Μάνης μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 2/2022 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) για την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, στο οποίο επωφελούμενοι φορείς είναι και οι Ιερές Μητροπόλεις.

Τα ανωτέρω αναφέρει ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης, επισημαίνοντας ότι για την περιοχή της εγκρίθηκαν πέντε θέσεις και συγκεκριμένα:

– Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης ΔΕ Ηχοληπτών θέση 1
– Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Παντελεήμων» ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό θέση 1
– Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Παντελεήμων» ΔΕ Νοσηλευτών θέση 1
– Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Παντελεήμων» ΤΕ Νοσηλευτών θέση 1
– Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Παντελεήμων» ΠΕ Νοσηλευτών θέση 1

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις για τις ως άνω θέσεις καλούνται  να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11η π.μ.