Αρχική Περ. Πελοποννήσου 4η Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ( live)

4η Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ( live)

https://www.youtube.com/watch?v=ryTfWbWVks8