Αρχική Περ. Πελοποννήσου Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορούσε στο προϋπολογισμού 756.492 ευρώ έργο αναβάθμισης του αισθητικού δάσους Πευκιά στην Κορινθία.

Ακόμα, προέβη στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το προϋπολογισμού 800.000 ευρώ έργο συντήρησης και σήμανσης της επαρχιακής οδού Λυκοποριά – Καλλιθέα – Ελληνικό.

Η Οικονομική Επιτροπή, εξ άλλου, προέβη στην έγκριση του πρακτικού ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής της συνέχισης της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου βελτίωσης και συντήρησης της ορεινής οδού Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα.

Ενέκρινε επίσης την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ έργου αποκατάστασης της βατότητας στον δρόμο Σταυροδρόμι – Αετορράχη, όπως και την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 270.000 ευρώ έργο βελτίωσης βατότητας στον δρόμο Κολλίνες – Αγία Βαρβάρα – Πελλάνα.

Η Επιτροπή, εξ άλλου, ενέκρινε το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της

Περιφέρειας Πελοποννήσου 2022, “Peloponnese: Greece beyond the obvious”, ενώ αποδέχθηκε την δωρεά ζωοτροφών από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στη σημερινή της συνεδρίαση, τέλος, η Οικονομική Επιτροπή συζήτησε εκτός ημερησίας διάταξης και ενέκρινε

– την διενέργεια κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες της Αργολίδας, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022, 2023 και 2024

– την διενέργεια άνω των ορίων, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού όρων διακήρυξης και επιτροπών για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022, 2023 και 2024 στην Αργολίδα

– την διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη εργολάβων για τη διενέργεια από εδάφους δολωματικών ψεκασμών ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022, 2023 και 2024 στην Αρκαδία.