Αρχική Ν. Κορινθίας Δήμος Κορινθίων: Ενισχύονται με προσωπικό οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Δήμος Κορινθίων: Ενισχύονται με προσωπικό οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Στην ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας προχωρά ο Δήμος Κορινθίων βάζοντας τέλος στην πολυετή απουσία προκήρυξης μόνιμων θέσεων εργασίας. Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών, επιμονής, υπεύθυνων χειρισμών, σωστής & στοχευμένης υποβολής των σχετικών αιτημάτων, σε μία περίοδο που οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι ακόμα υπό μερική αναστολή, υποδεχόμαστε 4 νέα στελέχη τα οποία θα συμβάλουν καθοριστικά στην παραγωγή έργου της Διεύθυνσης.

Σύμφωνα με την 𝚷𝛒𝛐𝛋ή𝛒𝛖𝛏𝛈𝟏𝟑𝚱/𝟐𝟎𝟐𝟏𝛕𝛐𝛖𝚨𝚺𝚬𝚷 (𝚽𝚬𝚱𝚻𝛆ύ𝛘𝛐ς𝚨𝚺𝚬𝚷𝟔𝟔/𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏) πρόκειται για :

  • 𝚷𝚬𝟔𝚻𝚶𝚷𝚶𝚪𝚸𝚨𝚽𝛀𝚴𝚳𝚮𝚾𝚨𝚴𝚰𝚱𝛀𝚴
  • 𝚷𝚬𝟓𝚮𝚲𝚬𝚱𝚻𝚸𝚶𝚲𝚶𝚪𝛀𝚴𝚳𝚮𝚾𝚨𝚴𝚶𝚲𝚶𝚪𝛀𝚴
  • 𝚷𝚬𝟓𝚳𝚮𝚾𝚨𝚴𝚶𝚲𝚶𝚪𝛀𝚴𝚳𝚮𝚾𝚨𝚴𝚰𝚱𝛀𝚴
  • 𝚷𝚬𝟑𝚷𝚶𝚲𝚰𝚻𝚰𝚱𝛀𝚴𝚳𝚮𝚾𝚨𝚴𝚰𝚱𝛀𝚴

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 7 Φεβρουαρίου 2022.Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Επίσης, στην ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη η Προκήρυξη όπου περιέρχονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.