Αρχική Ν. Κορινθίας Κόρινθος:Αλλαγή ημέρας λαϊκών αγορών λόγω εορτής – Όλα όσα πρέπει...

Κόρινθος:Αλλαγή ημέρας λαϊκών αγορών λόγω εορτής – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές(VIDEO)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν.4497/2017 όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 19 του Ν. 4753/2020, οι λαϊκές αγορές λειτουργούν έως έξι (6) ημέρες την

εβδομάδα εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική)
η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο
3 του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ:
ΩΠΤΨΩΛ7-ΤΙΣ).
Η 25η Δεκεμβρίου 2021 και η 1η Ιανουαρίου 2022 είναι αργίες και η προηγούμενη από

αυτές εργάσιμη ημέρα είναι η Παρασκευή.

Σας γνωρίζουμε ότι η Λαική Αγορά Κορίνθου η οποία λειτουργεί στην οδό Αποστόλου

Παύλου, θα λειτουργήσει
ΕΚΤΑΚΤΩΣ

την Παρασκευή 24-12-2021 και την Παρασκευή 31η Δεκεμβρίου 2021

αντί της καθιερωμένης λειτουργίας της το Σάββατο.