Αρχική Περ. Πελοποννήσου 7η τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (live)

7η τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (live)

https://www.youtube.com/watch?v=BvE0ai4emJc