Αρχική Ν. Κορινθίας To Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο ζητά προσωπικό

To Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο ζητά προσωπικό

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
Ζητά καθηγητές Αγγλικής Φιλολογίας και Πληροφορικής για εργασία
τηλ. επικοινωνίας 2741076300
2741072300
Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
Ζητά καθαριστές / καθαρίστριες για εργασία
τηλ. επικοινωνίας 2741076300
2741072300