Αρχική Ν. Κορινθίας Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Κορινθίας

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Κορινθίας

Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που εδρεύει στην Κόρινθο.