Αρχική Ν. Κορινθίας Ι.Κασίμη: Ως μητέρα εκφράζω την συμπαράστασή μου στους γονείς των παιδιών που...

Ι.Κασίμη: Ως μητέρα εκφράζω την συμπαράστασή μου στους γονείς των παιδιών που δίνουν εξετάσεις

Επ’ ευκαιρία τής έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους μαθητές τής Τρίτης Τάξεως των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν σ’ αυτές. Πέρα από την εξ ορισμού δυσκολία των εξετάσεων οι εφετινοί υποψήφιοι είχαν ν’ αντιμετωπίσουν και τις δυσκολίες στη διδασκαλία των μαθημάτων και στην εν γένει προετοιμασία τους, οι οποίες προκλήθηκαν από τη πανδημία τις δύο τελευταίες σχολικές χρονιές. Το γεγονός καθιστά ακόμη δυσκολότερο το έργο τους. Σε κάθε περίπτωση η μόρφωση, η παιδεία και η απόκτηση γνώσεων δεν εξαντλούνται στην ολοκλήρωση της οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης, η διαδικασία είναι συνεχής, καθημερινή και διαρκεί όσο και η ζωή τού ανθρώπου. Η τυχόν αποτυχία στις εξετάσεις δεν «ακυρώνει» τις προσπάθειες του παρελθόντος και δεν προκαθορίζει κατά τρόπο δεσμευτικό το μέλλον, όπως και η επιτυχία αποτελεί την επίτευξη ενός ακόμη στόχου και και την άνοδο σε μία ακόμη κορυφή μέχρι την επόμενη υψηλότερη.
Επίσης εύχομαι

καλή επιτυχία
στους εκπαιδευτικούς και σε όλο το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών που με τον ένα ή άλλο τρόπο συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία.
Τέλος, ως μητέρα, εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους γονείς των μαθητών, οι οποίοι έχουν καταβάλει μακροχρόνια υποστηρικτική προσπάθεια και εύχομαι να μην τους λείψουν η υπομονή και η ψυχραιμία.